Su Quan Viet Nam tai Stockholm, Sweden

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Thông tin liên hệ

Đại sứ quán làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, sáng từ 09h00 - 12h00, chiều từ 14h00 - 17h00.

Địa chỉ Đại sứ quán:

Örby Slottsvägen 26     
125 71 Älvsjö
Stockholm, Thụy Điển

Địa chỉ gửi thư:

Box 45
125 21 Älvsjö


Điện thoại:                         + 46-8-5562 1071/1077/1082/1074
Fax:                                     + 46-8-55 62 1080

E-mail:                                This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Last Updated on Monday, 17 March 2014 16:00