Su Quan Viet Nam tai Stockholm, Sweden

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Thủ tục cấp, đổi, bổ sung hộ chiếu/giấy thông hành

I/ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP MỚI HỘ CHIẾU LẦN ĐẦU CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐỊNH CƯ/SINH RA TẠI THỤY ĐIỂN:

Công dân Việt Nam đang định cư tại Thụy Điển chưa từng có hộ chiếu Việt Nam có thể trực tiếp đến Đại sứ quán hoặc thông qua đường bưu điện để xin cấp hộ chiếu. Hồ sơ gồm:

1. Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu: Tờ khai xin Cấp-Đổi-Bổ sung hộ chiếu.

2. 02 ảnh 4x6 cm (nền trắng, ảnh chụp không quá 1 năm, mắt nhìn thẳng, đầu để trần).

3. Bản sao các giấy tờ do Sở Di trú Thụy Điển cấp để chứng minh đương đơn đang định cư tại Thụy Điển (hộ chiếu Thụy Điển, thẻ cư trú, thẻ ID…).

4. Personbevis của Skatteverket (trích lục đăng ký nhân khẩu của Sở Thuế).

5. Bản gốc hoặc bản sao y bản chính các giấy tờ để chứng minh hoặc làm căn cứ xác định đương đơn có quốc tịch Việt Nam như: Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam, Giấy chứng minh nhân dân, Giấy thông hành, Hộ khẩu, Giấy đăng ký công dân (nếu có)... Nếu là bản chụp thì phải trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

6. Bản gốc hoặc bản sao y bản chính Giấy khai sinh (do cơ quan Việt Nam cấp) đối với trẻ em dưới 14 tuổi có nhu cầu cấp chung hộ chiếu với bố mẹ. Hộ chiếu cấp chung hay cấp riêng cho trẻ dưới 14 tuổi sẽ chỉ có giá trị dài nhất là 05 năm, ngắn nhất là 02 năm hoặc có giá trị đến thời điểm trẻ đủ 14 tuổi.

7. Riêng trường hợp trẻ em sinh ra tại Thụy Điển có hai bố mẹ hoặc mẹ hoặc bố là công dân Việt Nam, thì không cần phải nộp Sơ yếu lý lịch, chỉ nộp bản sao Giấy khai sinh do ĐSQ Việt Nam tại Thụy Điển cấp.

8. Lệ phí: Trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng cho ĐSQ.

9. Nếu Quý vị có yêu cầu trả kết quả bằng đường bưu điện, đề nghị trả thêm phí dịch vụ bưu điện, ĐSQ sẽ gửi trả kết quả bằng thư đảm bảo.

Trừ trường hợp cấp hộ chiếu cho trẻ em có Giấy khai sinh do ĐSQ cấp, đối với các trường hợp cấp hộ chiếu lần đầu khác, Đại sứ quán phải làm thủ tục xác minh và chỉ cấp hộ chiếu mới khi có trả lời đồng ý của cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam vì vậy thời gian có thể kéo dài nhiều tháng.

II/ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC SỬA ĐỔI/BỔ SUNG HỘ CHIẾU:

Công dân Việt Nam đang định cư hoặc cư trú có thời hạn tại Thụy Điển có thể trực tiếp đến Đại sứ quán hoặc thông qua đường bưu điện để xin sửa đổi, bổ sung hộ chiếu.

Hồ sơ gồm:

- Tờ khai đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu/giấy thông hành: Tờ khai xin Cấp-Đổi-Bổ sung hộ chiếu.

- 01 ảnh 4x6 cm (nền trắng, ảnh chụp không quá 1 năm, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu) dán vào tờ khai.

- Hộ chiếu đang sử dụng.

- Personbevis.

- Giấy xác nhận đổi tên, họ, các chi tiết cá nhân khác do Sở Thuế Thụy Điển cấp hoặc do các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

- Đối với trường hợp bổ sung con vào hộ chiếu của cha, mẹ, đề nghị nộp thêm giấy khai sinh của trẻ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

- Lệ phí: trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của ĐSQ.

- Nếu Quý vị có yêu cầu trả kết quả bằng đường bưu điện, đề nghị trả thêm phí dịch vụ bưu điện, ĐSQ sẽ gửi trả kết quả bằng thư bảo đảm.

III/ HƯỚNG DẪN CẤP ĐỔI HỘ CHIẾU SẮP HẾT HẠN HOẶC HẾT TRANG:

Công dân Việt Nam đang thường trú hoặc tạm trú tại Thụy Điển có thể trực tiếp đến Đại sứ quán hoặc thông qua đường bưu điện để xin cấp đổi hộ chiếu còn thời hạn trên một tháng hoặc còn thời hạn nhưng hết trang.

Hồ sơ gồm:

- Tờ khai đề nghị cấp đổi hộ chiếu: Tờ khai xin Cấp-Đổi-Bổ sung hộ chiếu.

- 02 ảnh 4x6 cm (nền trắng, ảnh chụp không quá 1 năm, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), một ảnh dán vào Tờ khai, 01 ảnh đính kèm hồ sơ để làm hộ chiếu mới.

- Hộ chiếu cũ.

- Personbevis.

- Bản chụp thẻ cư trú, thẻ id, hộ chiếu Thụy Điển.

- Lệ phí: trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của ĐSQ.

- Nếu Quý vị có yêu cầu trả kết quả bằng đường bưu điện, đề nghị trả thêm phí dịch vụ bưu điện, ĐSQ sẽ gửi trả kết quả bằng thư bảo đảm.

- Đối với sinh viên, cần có thêm giấy xác nhận của trường đang theo học.

Đối với trẻ em dưới 14 tuổi:

Trẻ em dưới 14 tuổi có thể được cấp riêng hộ chiếu hoặc cấp chung vào hộ chiếu Việt Nam của cha, mẹ đẻ hoặc cha, mẹ nuôi (sau đây gọi chung là cha mẹ); không cấp chung hộ chiếu với người giám hộ; chỉ cấp hộ chiếu cho trẻ em đó khi xác định có quốc tịch Việt Nam.

Ngoài hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu và ảnh theo quy định trên đây cần nộp thêm:

- Hộ chiếu Việt Nam cũ của trẻ em hết hạn sử dụng; hoặc

- Giấy khai sinh trong đó xác định rõ quốc tịch Việt Nam của trẻ em đó; trường hợp giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì nộp kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của trẻ em này;

- Trong trường hợp trẻ em là con nuôi thì nộp thêm một bản sao giấy công nhận việc nuôi con nuôi.

- Tờ khai do cha, mẹ hoặc người giám hộ ký tên. Nếu đề nghị cấp chung vào hộ chiếu Việt Nam của cha hoặc mẹ thị khai chung vào tờ khai của cha hoặc mẹ và nộp 02 ảnh 3x4cm hoặc 2x2 inch của trẻ em đó.

IV/ CẤP LẠI HỘ CHIẾU CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐỊNH CƯ/HOẶC CƯ TRÚ CÓ THỜI HẠN Ở THỤY ĐIỂN:

Công dân Việt Nam định cư hoặc cư trú có thời hạn tại Thụy Điển có thể trực tiếp đến Đại sứ quán hoặc thông qua đường bưu điện để xin cấp lại hộ chiếu còn thời hạn dưới 30 ngày, hoặc đã hết hạn, bị hỏng.

Hồ sơ gồm:

- Tờ khai đề nghị cấp đổi hộ chiếu: Tờ khai xin Cấp-Đổi-Bổ sung hộ chiếu.

- 02 ảnh 4x6 cm (nền trắng, ảnh chụp không quá 1 năm, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu). Một ảnh dán vào Tờ khai, 01 ảnh đính kèm hồ sơ để làm hộ chiếu mới.

- Hộ chiếu cũ.

- Bản chụp thẻ cư trú (nếu là thẻ nhựa), thẻ id, hộ chiếu Thụy Điển.

- Personbevis.

- Lệ phí: trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của ĐSQ.

- Nếu Quý vị có yêu cầu trả kết quả bằng đường bưu điện, đề nghị trả thêm phí dịch vụ bưu điện, ĐSQ sẽ gửi trả kết quả bằng thư bảo đảm.

- Đối với sinh viên, cần nộp thêm chứng nhận của trường đang theo học.

Đối với trường hợp bị mất hộ chiếu, ngoài những giấy tờ nêu trên, cần phải nộp thêm:

- Đơn trình báo mất hộ chiếu gửi Đại sứ quán (Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông, mất giấy thông hành)

- Xác nhận bằng văn bản của Cơ quan Cảnh sát về việc mất hộ chiếu.

- Bản copy hộ chiếu cũ (nếu có)

- Trong trường hợp hộ chiếu cũ bị mất của cha/mẹ có tên và hình của trẻ em đi chung hộ chiếu, thì cha mẹ cần ghi rõ trong đơn trình báo riêng cho con. Hồ sơ nộp kèm Giấy khai sinh do phía Việt Nam cấp ghi rõ có quốc tịch Việt Nam đối với trẻ em dưới 14 tuổi có nhu cầu cấp lại hộ chiếu.

Đối với trường hợp hộ chiếu đã hết hạn trên 1 năm hoặc bị mất, Đại sứ quán phải làm thủ tục xác minh và chỉ cấp hộ chiếu mới khi có trả lời đồng ý của cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam vì vậy thời gian có thể kéo dài hàng tháng.

V/ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP GIẤY THÔNG HÀNH CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯ TRÚ CÓ THỜI HẠN TẠI THỤY ĐIỂN:

Công dân Việt Nam cư trú có thời hạn tại Thụy Điển có thể trực tiếp đến Đại sứ quán hoặc thông qua đường bưu điện để xin cấp GIẤY THÔNG HÀNH, nếu:

- Phải về nước theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam nhưng không có hộ chiếu Việt Nam; hoặc

- có nguyện vọng về nước nhưng không có hộ chiếu Việt Nam.

Hồ sơ gồm:

- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu/ giấy thông hành: Tờ khai xin Cấp-Đổi Hộ chiếu (Mẫu M02.LS - dùng cho công dân Việt Nam xin hộ chiếu lần đầu hoặc xin mới khi hết hạn).

- Sơ yếu lý lịch: Bản khai Sơ yếu lý lịch (Mẫu M01.LS - dùng cho công dân Việt Nam xin hộ chiếu ở cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài).

- 02 ảnh 4x6 cm mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền màu trắng.

- Nếu tự nguyện xin về nước thì ghi rõ nguyện vọng trong tờ khai.

- Hộ chiếu đã hết hạn sử dụng hoặc đơn trình báo mất hộ chiếu.

- Bản sao hoặc bản chụp giấy tờ dùng làm căn cứ để cấp Giấy Thông hành gồm một trong những giấy tờ sau: CMND, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, hoặc giấy xác nhận nhân sự (nếu có) do Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cấp (theo mẫu).

- Lệ phí: trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của ĐSQ.

- Nếu Quý vị có yêu cầu trả kết quả bằng đường bưu điện, đề nghị trả thêm phí dịch vụ bưu điện, ĐSQ sẽ gửi trả kết quả bằng thư bảo đảm./.

 

 

 

Last Updated on Tuesday, 24 February 2015 14:51