Su Quan Viet Nam tai Stockholm, Sweden

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Quy định, chính sách liên quan

1/ Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, có hiệu lực từ ngày 10/3/2013 (toàn văn nội dung).

2/ Quyết định số 740/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2012 về việc ban hành Quy định thủ tục cử người đi học đại học và sau đại học ở nước ngoài, thủ tục gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài và thủ tục tiếp nhận lưu học sinh về nước (toàn văn nội dung).

3/ Quyết định số 23/2001/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam đang được đào tạo ở nước ngoài (toàn văn nội dung).

 

Last Updated on Sunday, 17 March 2013 16:12