Su Quan Viet Nam tai Stockholm, Sweden

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Các thủ tục cần thiết đối với lưu học sinh tại Đại sứ quán

Các bạn lưu học sinh (kể cả theo diện tự túc) trong quá trình du học/nghiên cứu tại Thụy Điển cần tiến hành các thủ tục sau đây tại Đại sứ quán:

1/ Thủ tục đăng ký lưu học sinh:

Ngay sau khi đến Thụy Điển, lưu học sinh cần nhanh chóng ổn định nơi ăn ở và nhập học. Muộn nhất là 03 tháng sau ngày nhập cảnh Thụy Điển, lưu học sinh cần gửi hồ sơ đăng ký lưu học sinh về Đại sứ quán gồm:

- Bản sao Quyết định của Bộ, ngành, cơ quan, trường học... cử đi học tập nghiên cứu tại Thụy Điển (không áp dụng đối với lưu học sinh theo diện tự túc).

- Đơn xin đăng ký lưu học sinh (download).

- Bản sao 02 mặt Thẻ sinh viên, Thẻ cư trú, Thẻ ID; bản sao giấy nhập học hoặc giấy chứng nhận sinh viên của trường đang theo học trong đó có ghi rõ thời gian học và tốt nghiệp.

- Bản sao hộ chiếu.

- 01 ảnh chân dung cỡ 3x4cm hoặc 4x6cm.

Lưu học sinh có thể nộp trực tiếp tại Đại sứ quán hoặc gửi qua đường bưu điện và kèm theo 01 phong bì có dán tem để Đại sứ quán gửi Giấy xác nhận đăng ký lưu học sinh về cho lưu học sinh.

2. Thủ tục gia hạn thời gian học tập/nghiên cứu (không áp dụng cho lưu học sinh đi học theo diện tự túc):

Cùng với giấy xác nhận đăng ký lưu học sinh, người cần gia hạn thời gian học tập/nghiên cứu phải nộp trực tiếp cho Đại sứ quán 01 bộ hồ sơ dưới đây:

1. Đơn đề nghị gia hạn thời gian học tập/nghiên cứu (download).
2. Bản photo quyết định cử đi học, nghiên cứu tại Thụy Điển của cơ quan tại Việt Nam.
3. Báo cáo tình hình và kết quả công tác, học tập trong thời gian ở nước ngoài (download).
4. Nhận xét của Chi hội trưởng Hội Sinh viên Việt Nam tại trường/viện theo học (nếu có).
5. Photo giấy chứng nhận của trường/viện đang theo học/nghiên cứu.
6. Photo 2 mặt thẻ cư trú.
7. Photo 2 mặt thẻ sinh viên.
8. Photo hộ chiếu.

Chú ý: Mang theo bản gốc để đối chiếu.

3. Thủ tục tiếp nhận lưu học sinh về nước:

Lưu học sinh tốt nghiệp về nước, ngoài Giấy xác nhận đăng ký lưu học sinh, lưu học sinh phải nộp trực tiếp cho Đại sứ quán 01 bộ hồ sơ dưới đây:

1. Báo cáo thông tin cho Đại sứ quán trước khi về nước (download).
2. Bản photo quyết định cử đi học, nghiên cứu tại Thụy Điển của cơ quan tại Việt Nam.
3. Bản photo quyết định gia hạn thời gian học tập, nghiên cứu tại Thụy Điển (nếu có).
4. Báo cáo tình hình và kết quả công tác, học tập trong thời gian ở nước ngoài (download).
5. Nhận xét của Chi hội trưởng Hội Sinh viên Việt Nam tại trường/viện theo học (nếu có).
6. Photo bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận kết thúc khóa học của trường/viện đang theo học/nghiên cứu.
7. Photo 2 mặt thẻ cư trú.
8. Photo 2 mặt thẻ sinh viên.
9. Photo hộ chiếu.

Chú ý: Mang theo bản gốc để đối chiếu.

Trên cơ sở hồ sơ của lưu học sinh, Đại sứ quán sẽ cấp Giấy Chứng nhận cho lưu học sinh tốt nghiệp về nước để lưu học sinh tiến hành các thủ tục tiếp theo với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với trường hợp lưu học sinh theo diện học bổng xin về nước khi chưa tốt nghiệp hoặc xin chuyển từ trường học nước ngoài về nước tiếp tục học tập:

Ngoài Giấy xác nhận đăng ký lưu học sinh, lưu học sinh phải nộp trực tiếp cho Đại sứ quán 01 bộ hồ sơ dưới đây:

1. Báo cáo thông tin cho Đại sứ quán về việc về nước chưa tốt nghiệp (download).
2. Bản photo quyết định cử đi học, nghiên cứu tại Thụy Điển của cơ quan tại Việt Nam.
3. Bản photo quyết định gia hạn thời gian học tập, nghiên cứu tại Thụy Điển (nếu có).
4. Báo cáo tình hình và kết quả công tác, học tập trong thời gian ở nước ngoài (download).

5. Nhận xét của Chi hội trưởng Hội Sinh viên Việt Nam tại trường/viện theo học (nếu có).
6.Văn bản xác nhận thôi học, lý do thôi học của cơ sở đào tạo nước ngoài và cơ quan chức năng có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

7. Đơn xin chuyển trường từ nước ngoài về Việt Nam học (download, chỉ áp dụng cho trường hợp lưu học sinh xin chuyển trường về Việt Nam tiếp tục học).

8. Photo 2 mặt thẻ cư trú.

9. Photo 2 mặt thẻ sinh viên.

10. Photo hộ chiếu.

Chú ý: Mang theo bản gốc để đối chiếu.

Trên cơ sở hồ sơ của lưu học sinh, Đại sứ quán sẽ có ý kiến để lưu học sinh tiến hành các thủ tục tiếp theo với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Một số lưu ý:

- Các lưu học sinh nào không đăng ký hoặc đăng ký muộn, sẽ không được Đại sứ quán xác nhận hoàn thành khóa học trước khi về nước cũng như không được hưởng các quyền lợi liên quan.

- Trong quá trình học tập hoặc nghiên cứu, lưu học sinh cần thông báo cho Đại sứ quán kết quả học tập (mẫu báo cáo học tập/nghiên cứu thường kỳ 06 tháng hoặc 01 năm/lần đối với sinh viên (download) và nghiên cứu sinh/thực tập sinh (download)) và những thông tin thay đổi về chỗ ở, điện thoại, email. Lưu học sinh cần kịp thời liên hệ với Đại sứ quán để được hỗ trợ./.

 

 

 

 

Last Updated on Sunday, 17 March 2013 16:17